หน้าหลัก

บริการทางวิชาการก็มี

  • พิมพ์

บริการทางวิชาการก็มี

นายจารุพงศ์   พลเดช 

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 นอกจากจะเป็นสื่อกลางระหว่างคนรักลิงลพบุรีกับบุคคลทั่วไปแล้ว  มูลนิธิยังทำหน้าที่อีกหลายด้านเช่น  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561  ได้รับการติดต่อทาง  facebook  แจ้งว่า    คุณธนบูรณ์ 

พงษ์ศิริวิภากรณ์  นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องลิงลพบุรี  โดยมีเบอร์ติดต่อที่  080-4594045

                 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีได้รับการศึกษาอย่างมีระบบทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนและเป็นการบริการทางวิชาการอีกด้วยนะ.....ยินดีจ้า.....