หน้าหลัก

รายการ ล่า บุกลพบุรี

รายการ  ล่า  บุกลพบุรี

     นายจารุพงศ์   พลเดช

ป ระธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561 เวลา  09.30 น. คณะทีมงานของ พี พี ทีวี รายการ  ล่า ของหนุ่มคงกระพัน มาตามล่าหาข้อมูลของลิงลพบุรี กับเลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  คงได้ข้อมูลไปมากพอสมควร ท่านใดสนใจลองติดตามชมนะครับ