หน้าหลัก

จับลิงไปปล่อยเกาะจริงหรือ

                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้  (  16 พ.ค. 2561  )  ได้รับโทรศัพท์จากคุณศิริพร (แอ๊ว )บอกว่าเป็นผู้สื่อข่าว อยากจะสัมภาษณ์ เผยแพร่ โดยมีสังกัดที่ TNN โทรมาจากเบอร์ 081-6387599 จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับลิงไปปล่อยเกาะ ผมเองก็ทราบข่าวจากสื่อเหมือนกัน แต่ไม่ทราบรายละเอียด จึงได้แนะนำให้ไปสอบถามจากคุณมนัส  วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับข้อมูลมากกว่าปรากฏว่าทางลพบุรีไม่มีแผนจับลิงไปปล่อยเกาะ  แต่จะไปปล่อยในป่าบริเวณเขาสมโภชน์ อำเภอลำนารายณ์ และบริเวณเขาพญาเดินธง อำเภอพนัสนิคม โดยจัดเป็นนิคมลิงสองจุดโดยจังหวัดลพบุรีจะเป็นจังหวัดนำร่อง ทดลองดูโดยคำนึงถึงสภาพความเหมาะสมทางด้านความเป็นอยู่  อาหาร  สภาพแวดล้อม ตลอดจนมีการทำประชาพิจารณ์ กับคนในชุมชนท้องถิ่นด้วย  ขณะนี้เป็นเพียงแผนงานที่เตรียมการไว้ ตามคำสั่ง

นายกรัฐมนตรี (  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ) ที่กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  2  ปี ต้องรอดูผลการดำเนินการครับ.....สวัสดีครับ.....