หน้าหลัก

น้ำใจจากคนลพบุรี

น้ำใจจากคนลพบุรี

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                วันที่  8  พ.ค.  61 ได้รับแจ้งจากคุณมนัส  วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า  คุณจิตตกาญจน์     สมบัติมี   อยู่บ้านเลขที่303 / 1416  ซอย  17  หมู่ 7 ตำบลเขาพระงาม  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมคุณแม่ คุณวีรจิตต์   สมบัติมีและครอบครัว นำเงินมามอบให้เป็นค่าอาหารลิงจำนวน  10,000  บาท  ดังภาพ

                ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของคุณจิตต์กาญจน์  และครอบครัวมา  ณ.โอกาสนี้ ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข  ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นที่รักของคนทุกคน.....เทอญ