หน้าหลัก

อยากเลี้ยงอาหารลิง

อยากเลี้ยงอาหารลิง

                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        วันนี้  ( 5 เมษายน 61 ) เวลาประมาณ  11.50 น. ได้รับโทรศัพท์จากนายทหารท่านหนึ่ง ว่ามีความประสงค์จะเลี้ยงอาหารลิง จะให้ทำอย่างไร มีวิธีการใดบ้าง  และไปเลี้ยงบริเวณใด หรือจะมาร่วมกิจกรรมในวันโต๊ะจีนลิงได้หรือไม่  ทางผมก็ตอบรับด้วยความยินดียิ่งว่า หากมีความต้องการจะเลี้ยงลิงก็สามารถไปเลี้ยงที่ ที่ให้อาหารลิงที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้สร้างขึ้น หลังร้านนายอินทร์ข้างปรางค์สามยอดได้ตลอดเวลาโดยลิงจะมากินในช่วงเวลา  10.00 น.  14.00 น. 16.00 น. อาหารที่ลิงชอบมากที่สุด ก็คือ  ยาคูลท์ ถัดไปก็เป็นผลไม้ทุกชนิดตามฤดูกาล ใครต้องการเลี้ยงลิงก็สามารถดำเนินการได้นะครับ......ขอบคุณล่วงหน้าครับ.....

ช่วยเหลือลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน