หน้าหลัก

ผู้มีจิตเมตตา

ผู้มีจิตเมตตา

                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้  ( 28 กุมภาพันธ์ 2561  )  นับเป็นวันดีอีกวันหนึ่ง  อากาศแจ่มใส  พระอาทิตย์สาดแสงจ้า ตลอดวัน จนต้องหลบอยู่แต่ในอาคาร ที่เชียงใหม่ ขณะที่อีกหลายแห่งในประเทศไทย มีฝนตกหนัก......โลกนี้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงหนอ......วันนี้ได้รับข่าวดีจากคุณวัชรศักดิ์   ใจกระจ่างวงค์  ดังรายละเอียดตามภาพที่แนบมานี้

                   ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจที่มีจิตเมตตาต่อลิงลพบุรีในครั้งนี้เป็นอย่างสูง  ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสืบไป

 

เรียนท่านประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เนื่องจากกระผม นาย วัชรศักย์ ใจกระจ่างวงศ์ ได้จัดทำการประมูลเหรียญชาวเขา เพื่อสนับสนุน การดูแลลิงในเขตเมืองลพบุรี รายได้ทั้งหมดไม่มีหักค่าใช้จ่าย จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีทั้งหมด จึงขอเรียนมา เพื่อโปรดทราบ และกระผมใคร่ขอ เบอร์บัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับผม ขอบคุณครับ