หน้าหลัก

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

 

 

  

จังหวัดลพบุรี.. ขอเชิญเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดการจัดงานวันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ..”ชมการแสดงแสง สี เสียง การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ร่วมงานราตรีในราชสำนัก สัมผัสกับความงดงามของสวนนารายณ์นฤมิตโรงละครในจินตนาการ ชมขบวนแห่ตระการตา การละเล่นแกะ โก๊ะ เปีย ซื้อของในตลาดย้อนยุค ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้นานาพันธ์ุ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี