หน้าหลัก

วิถีชีวิตของเจ้าปอมือแป

วิถีชีวิตของเจ้าปอมือแป

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ชีวิตหนึ่งที่อุบัติขึ้น ตามบุญตามกรรมที่กำหนดมาแต่ชาติปางก่อน ชาตินี้ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นลิงที่อาศัยอยู่เมืองเก่าลพบุรี แต่เมื่อเกิดมาก็อาภัพประสบอุบัติเหตุทำให้มือเสียหายไปข้างหนึ่ง อันเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับการรักษาจากคนที่มีน้ำใจในเมืองลพบุรี ที่รักลิง (หมอเตย )จนสามารถกลับไปดำรงชีวิตตามปกติในเขตเมืองเก่า

                   แต่อนิจจา.....จะด้วยเหตุใดไม่ปรากฏ ลิงน้อยที่ชื่อว่า           เจ้าปอมือแป

ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับฝูงเดิมได้ จึงดำรงชีวิตโดดเดี่ยว เดียวดายเรื่อยมา

หากินอาหารตามกำลังตนเอง ได้มีอาหารกินบ้าง อดบ้าง ด้วยตัวเองไม่สมประกอบ จึงได้หลบเข้าไปอาศัยในบ้านคน บริเวณข้างวัดพระศรีมหาธาตุ แต่สภาพบ้านไม่อำนวย เพราะบ้านนั้นมีสุนัขจำนวนมาก เกรงจะเป็นอันตราย เมื่อวันที่  25  มกราคม  2561  เวลา  14.13 น. ชาวบ้านจึงได้แจ้งมายังมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ  ทั้งๆที่ไม่มีอำนาจใดๆมีแต่น้ำใจเมตตา ประกอบกับเป็นลิงเล็กๆที่กำลังหิวโซและมีอาการอ่อนแรง นอนอยู่ในบ้าน  จึงได้นำส่งไปยังคลีนิคหมอเตยเพื่อรักษาต่อไป นี่หนอ...วิถีชีวิตของเจ้าปอมือแป........ใครช่วยได้ช่วยหน่อยครับ