หน้าหลัก

วันนี้ได้กินมะละกอจ้า

วันนี้ได้กินมะละกอจ้า

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                วันนี้ ( 4 มกราคม 2561 ) พวกเราชาวลิงลพบุรีก็ได้มีความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งที่ คุณนิวัฒน์  นาแสวง ผู้ใหญ่บ้านสวนมะเดื่อ ได้นำมะละกอจำนวนมากมาเลี้ยงลิงลพบุรี  บริเวณที่ให้อาหารลิงของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ข้างโรงหนังมาลัยราม่า  หลังร้านนายอินทร์ ลพบุรี ดังปรากฏในภาพ โดยมีคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก กินในสถานที่ ที่ทางราชการกำหนดให้นะ ไม่ไปกินที่อื่นแถมยังนำไปเลี้ยงลิงที่พิการและเจ็บป่วยที่สวนสัตว์ลพบุรีอีกด้วย

                ขออนุโมทนาบุญที่ผู้ใหญ่นิวัฒน์  นาแสวง  ได้เมตตาแก่ลิงลพบุรีในครั้งนี้ขอพรใดที่ประเสริฐ จงส่งผลให้ผู้ใหญ่นิวัฒน์  นาแสวง  และครอบครัวมีแต่ ความสุข       ความเจริญ  ตลอดไป 

 

สาธุ......สาธุ......สาธุ........