หน้าหลัก

น้ำใจที่ไหลหลั่ง

                                                                                

 

                                                            น้ำใจที่ไหลหลั่ง

                                                                                                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        วันนี้  ธันวาคม  2560  ทาง facebook ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับทราบข้อมูลที่ติดต่อกันทาง facebook ว่าได้โอนเงินผ่านธนาคารมาช่วยเหลือลิงลพบุรี จำนวน  1,500  บาท  จากคุณจักรพันธุ์   วงศ์ธนู  คุณอรรจมาภรณ์  ไหมสีเสน  และตำหนักต้นบุญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  บอกมาว่าได้อ่านบทความใน facebook และเห็นภาพของลิง แล้วเกิดความสงสารทุกตัว  จึงได้รวบรวมเงินส่งมาช่วยเหลือ ลิงลพบุรี

        มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่งและจะนำไปปัจจัยนี้ไปซื้อยาคูลท์  ซึ่งเป็นอาหารที่ลิงลพบุรีชอบที่สุดไปให้ลิงครบจำนวนที่ส่งมา  ยาคูลท์ทำให้เขามีความสุขมากที่สุด เมื่อได้ลิ้มลอง  เล็บมือพร้อมจิกลงไปบนฝาและยกดื่มอย่างมีความสุข  มือหนึ่งจับเข้าปาก เท้าอีกข้างก็ถืออีกขวด ท่านใดอยากเห็นไปดูได้ที่

ที่ให้อาหารลิงลพบุรี  หน้ามาลัยราม่า นะครับ