หน้าหลัก

โปรดช่วย.....เถอะท่าน

โปรดช่วย.....เถอะท่าน

                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                       สัตว์นั้นก็มีชีวิตและมีความรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับคน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เขาเหล่านั้น ไม่สามารถสื่อสารกับคน ได้ว่า เขาทำไมต้องทำอย่างนั้น  อาจเกิดจากความหิว  ความกระหาย  ความโกรธ ที่ถูกรังแก หรือเป็นพฤติกรรมที่ต้องการป้องกันตนเอง หากท่านพบเห็นลิง  พลัดหลง / บาดเจ็บ / หรือสร้างความเดือดร้อน / หรือสร้างปัญหาใดๆ กรุณาดำเนินการดังนี้

                   1.โทรแจ้งสายด่วน   1362  ตลอด  24  ชั่วโมง  โดยสายจะตรงไปที่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานงานไปที่หน่วยรับผิดชอบ

                   2.โทรไปที่สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่  1  ( สาขาสระบุรี ) โทร 

036-347106  ซึ่งมีเขตรับผิดชอบ  7  จังหวัด คือ สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  ชัยนาท  อยุธยา  ปทุมธานี

                   3.โทรแจ้งที่สวนอนุรักษ์สัตว์ป่า  โทร  06-1671-7401  เพื่อออกไปดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

                   4.แจ้งชุดปฏิบัติการงานช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่

   ( กรณีท่านพบเห็น )

 

ท่านสามารถช่วยสัตว์ได้  ขอได้โปรดช่วยเหลือ โดยเฉพาะลิง ด้วยเถอะ