หน้าหลัก

แจ้งสายด่วน 1362

แจ้งสายด่วน 1362

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             วันนี้  (  30ตุลาคม  2560 )  เวลา  10.00 น. มีผู้แจ้งมาจากโทรศัพท์หมายเลข 088-0182321 ว่าได้พบลูกลิงบาดเจ็บอยู่บริเวณหน้าร้านลพบุรีหล่อยาง  อำเภอเมืองลพบุรี ได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือ แต่มีแม่ลิงขัดขวางอยู่บนเสาไฟฟ้า  เกรงว่าจะเป็นอันตรายทั้งแม่และลูก ขอความช่วยเหลือด่วนด้วย

                             ได้แนะนำให้โทรประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์  1362  ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด  24  ชั่วโมง  หรือที่เบอร์โทร  036-34-7106  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1  ( สาขา สระบุรี ) รับผิดชอบดูแล  7  จังหวัด คือ  สระบุรี  ลพบุรี สิงห์บุรี  อ่างทอง  ชัยนาท  อยุธยา  ปทุมธานี

                             ขอขอบคุณผู้แจ้งเป็นอย่างมากที่มีความสงสารต่อสัตว์โลกผู้เป็นผู้ร่วมทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย ด้วยกัน  เมื่อมีทุกข์  ขอบพระคุณอย่างสูง มา  ณ . โอกาสนี้

 

***************************************************************************