หน้าหลัก

มีทุกวัน ก็ช่วยทุกวัน

มีทุกวัน ก็ช่วยทุกวัน

                                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีตั้งขึ้นมาด้วยเงินบริจาคของคนลพบุรีในปี   2552 เป็นจำนวนเงิน  700,000  บาทเศษ  ได้ตั้งเป็นมูลนิธิตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตตามทะเบียนเลขที่  32/2552  ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา  8  ปี มีทุนตามกฎหมายมูลนิธิ  ฝากประจำกับธนาคารทหารไทย  500,000 บาท  มีงบดำเนินการตั้งต้น  200,000 บาทเศษ

                             ตลอดระยะเวลา  8  ปีได้ช่วยเหลือลิงทุกวัน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  4 ประการ คือช่วยเหลือดูแลเรื่องสุขภาพ  อาหาร  น้ำดื่ม น้ำใช้ และที่อยู่อาศัย  หลายคนสงสัยว่ามูลนิธิมีเงินแล้วไม่มีโครงการอะไรเป็นรูปธรรม พวกเราทำทุกวัน และทุกเวลาที่มีปัญหา และสามารถตรวจสอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน

 

                             วันนี้  ( วันที่ 30 ตุลาคม  2560 ) ก็ได้รับแจ้งจากร้านไทยยานยนต์  ว่าพบลิงบาดเจ็บอยู่ที่ร้านมีอาการป่วย ข้ามถนนเกือบถูกรถชน มีอาการอ่อนแรง ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ไปตรวจดูพบว่ามีอาการป่วย  ตาฝ้าฟาง มองไม่ค่อยเห็น มีแผลตามตัว มีอาการทรงตัวไม่ได้  จึงได้ขอให้นายกล้า เจ้าหน้าที่ของศาลพระกาฬ มารับลิงไปส่งให้หมอเตย แห่งมูลนิธิรักษ์ลิง รักษา  โดยมอบค่านำส่งให้  200  บาท นับว่าได้ช่วยชีวิตไว้อีกชีวิตหนึ่ง  นี่แหละงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ที่เราทำทุกวัน   เราไม่มีโครงการใหญ่ที่ต้องโฆษณาหรอกครับ  แต่เรามีหลักฐาน พยานเป็นที่ประจักษ์ เพราะเรารักลิง