หน้าหลัก

มอบถังน้ำช่วยเหลือลิง

มอบถังน้ำช่วยเหลือลิง

                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             ในวันที่  22  ตุลาคม  2560  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้มีกิจกรรมบุฟเฟต์ลิงลพบุรีขึ้นในบริเวณที่ให้อาหารลิงหน้ามาลัยราม่า  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ด้วยอาหารและผลไม้หลายอย่าง ปรากฏว่า ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนลิงทั้งหลายเป็นอย่างดี ของทุกอย่างวางยังไม่ทันเสร็จ ก็มีเพื่อนลิงลงมารุมล้อมพรึบเดียวเกือบสองร้อยตัว  ทุกตัวนั้นสองมือถือ คาบไว้ในปากอีกหนึ่งเกือบทุกตัว  นำความชื่นใจมาสู่คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นอันมาก

                             ในวันนี้นอกจากเลี้ยงอาหารลิงแล้ว  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้มอบถังน้ำให้แก่สวนสัตว์ลพบุรีเพื่อใช้ช่วยเหลือลิงในฤดูร้อน  (  ขนาด  1,000  ลิตร  ) จำนวน  3  ถัง  มอบให้คุณหมอเตย  แห่งมูลนิธิรักลิงลพบุรี  (  ขนาด 1,000  ลิตร  ) อีกด้วย

                             กิจกรรมของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีที่จัดขึ้น มุ่งหวังแต่เพียงเพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และร่วมมือร่วมใจกับหน่วยงานทุกส่วน ไม่ว่าทางราชการหรือเอกชนในการช่วยเหลือลิงด้วยความ รัก สามัคคี นั่นเอง

 

0*********************************************************0