หน้าหลัก

ไม่สวย...ไม่กิน...

 

ไม่สวย...ไม่กิน...

                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   งานบุฟเฟต์ลิงลพบุรี พึ่งจัดเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์  ที่  22  ตุลาคม 2560  ในครั้งต่อๆไป นั้นเราจะจัดทุก  3  เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่รักลิงได้มีโอกาสนำอาหารมาให้ลิงได้ตามใจปรารถนา  โดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่สามของเดือน มกราคม  เดือนเมษายน  เดือนกรกฎาคม  และเดือนตุลาคมของทุกปี  หากท่านไม่สะดวกครั้งนี้  ท่านอาจเตรียมการมาในครั้งต่อไปก็ได้

                   ในครั้งนี้มีการทำความสะอาดสถานที่ให้อาหารลิงหน้ามาลัยราม่าแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองลพบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  เห็นแล้วชื่นใจที่ได้รับความร่วมมือเช่นนี้  สำหรับอาหารสดนั้น ท่านเลขานุการมูลนิธิ  ( คุณมนัส   วิมุกติพันธ์  )  ก็ไปสั่งไว้แล้วกล้วย  300  กว่าหวี และยังมีผลไม้อื่นๆ  ทุกอย่างสดใหม่  ไม่มีของบูดเน่า หรือช้ำ  ไม่สวยงาม  มิฉะนั้นลิงเจ้าพ่อจะไม่รับประทานครับ