หน้าหลัก

แก้บนถวายกล้วย

แก้บนถวายกล้วย

                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                             ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             วันนี้  (  14 ตุลาคม  2560  )  นับเป็นวันที่ได้รับข่าวดีอย่างยิ่งและด้วยความแปลกใจมาก  เมื่อประมาณ  10.00 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณธีระพงศ์  สุขปราศรัย  อยู่บ้านตำบลแม่เหียะ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  แจ้งความประสงค์ว่าอยากร่วมทำบุญเลี้ยงลิงในงานบุฟเฟ่ต์ลิงครั้งที่  1  ในวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  2560  และขอแก้บนถวายกล้วยเลี้ยงลิง ด้วยกล้วยจำนวน  199  หวี  โดยมอบปัจจัยจำนวน  3,000  บาทให้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีดำเนินการให้

                             ผมได้รับปัจจัยดังกล่าวไว้  และรับปากว่าจะดำเนินการให้ตามความประสงค์  โดยออกใบเสร็จของทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีให้ไว้เป็นหลักฐาน และมอบตุ๊กตาลิงให้ หนึ่งตัวเป็นการขอบคุณในกุศลเจตนาดังกล่าว

 

                             ในนามของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขออนุโมทนาบุญกับคุณธีระพงศ์  สุขปราศรัย  ในครั้งนี้  และขอให้คุณธีระพงศ์   สุขปราศรัย   และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ   ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนา และขอให้การแก้บนของคุณประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ......หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงลิงในงานบุฟเฟต์ลิงลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  2560  กรุณาติดต่อมาได้ที่หมายเลข   081-7809167  ได้ตลอดเวลา......