หน้าหลัก

จะช่วยลิงลพบุรีได้อย่างไร

จะช่วยลิงลพบุรีได้อย่างไร

                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   หลายคน ติดต่อมาทางผมว่า มีความปรารถนาจะช่วยเหลือลิงลพบุรี ด้วยเหตุหลายประการไม่ว่าจะเป็นข่าวลิงลพบุรีขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ไม่มีที่อยู่อาศัย เพราะอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง เป็นโรคบ้าง หรือว่าเกิดในปีวอก  ต้องการช่วยเหลือลิง และได้ทราบว่ามี มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีอยู่ ก็อยากช่วยเหลือ แต่ไม่ทราบว่าจะช่วยอย่างไร อยากทราบว่า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีกิจกรรมอะไรบ้าง  จึงขอถือโอกาสนี้ บอกกล่าวทุกท่านว่า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี  พ.ศ.  2552  โดยเงินบริจาคของคนในจังหวัดลพบุรี มีเงินตั้งต้นที่  700,000  บาทเศษ  ดำเนินกิจการมูลนิธิมาเป็นเวลา  8  ปีเศษ ได้มีวัตถุประสงค์ ที่จะดำเนินการใน  6  ด้านคือ ช่วยเหลือลิงใน   ด้านสุขภาพ   ด้านอาหาร   ด้านน้ำดื่ม   ด้านที่อยู่อาศัย   ช่วยเหลือกิจการสาธารณะกุศล   และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  หากท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือลิงลพบุรีทางด้านการเงินกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรี  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  111-0-47806-2  แล้ว line แจ้งมาทางมูลนิธิ  ทางมูลนิธิจะออกใบเสร็จให้  หากประสงค์จะบริจาคเป็นสิ่งของก็สามารถติดต่อ

ได้ที่สำนักงานมูลนิธิ  เลขที่  24  ถนนพระยากำจัด  ตำบลท่าหิน  อำเภอเมือง ลพบุรี  หากต้องการทราบข้อมูลของมูลนิธิ กรุณาเข้าไปที่ 

 www. Lmf-lopburi.com   หรือ  facebook  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

ได้ตลอดเวลา