หน้าหลัก

มหานครแห่งวานร

มหานครแห่งวานร

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ในเมืองไทยเรานี้  เมืองที่มีลิงมากที่สุด และอาศัยอยู่ร่วมกับคนอย่างสงบสุขมาเป็นเวลาช้านาน  จนไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเมืองนี้มีลิงมาอยู่ก่อนหรือคนมาอยู่ก่อนกันแน่  เมืองนั้นต้องยอมรับว่าเป็น   เมืองลพบุรี  นั่นเอง

                   ลิงในลพบุรี มีความเป็นอยู่อย่างเป็นอิสระ อยากไปที่ใดก็ไปได้  มีเสรีภาพในการอยู่อาศัย และการดำรงชีวิต อยู่กันเป็นกลุ่มๆ แบ่งพรรคแบ่งพวกกันชัดเจน หลายคนเข้าใจว่าลิงเมืองลพบุรีนั้นเป็นพวกเดียวกัน อาศัยอยู่ร่วมกัน นั้นหาใช่ความจริงไม่ ลิงลพบุรีมีถึง  5  สายพันธ์  แต่ละสายพันธ์  ก็มีกลุ่มของตนเอง 

มีหัวหน้า   มีอาณาเขตชัดเจน หากกลุ่มอื่นหลงเข้ามาในถิ่น  ก็จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง ถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่า จะมีข่าวคราวอยู่เสมอว่ามีการยกพวกตีกันในแต่ละกลุ่มในเมืองลพบุรีอยู่เนืองๆ

                   อย่าสงสัยว่า การกระทบกระทั่งกันของลิงลพบุรีนั้นเกิดบ่อยครั้งหากหลงถิ่น  หลงพวก สงครามย่อมเกิดแน่นอนแต่ความจริงมีน้อยมากเพราะหากเกิดสงคราม ย่อมมีความสูญเสียทั้งสองฝ่าย ทำให้มีความยับยั้งชั่งใจกันพอสมควร