หน้าหลัก

ประวัติลิงลพบุรี

"จากประวัติอันยาวนานนับพันปีของเมืองลพบุรี ที่ผูกพันอยู่กับลิงใหญ่ นามว่าหนุมานนั้น ยังมีโบราณสถานอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนจังหวัดลพบุรี คือ ศาลพระกาฬ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทางรถไฟ ตรงข้ามปรางค์สามยอดในศาลพระกาฬ มีโบราณวัตถุที่สำคัญ เป็นประติมากรรมลอยตัวศิลารูปพระนารายณ์สี่กร อันพระนารายณ์สี่กรนี้ ใครๆ ก็ทราบว่า คือ องค์พระผู้ที่อวตารลงมาเกิดเป็นพระรามตามตำนานที่ว่าไว้ เพื่อช่วยปราบยักษ์ทศกัณฑ์ ที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับโลกมนุษย์ ในการทำศึกษาสงครามกับทศกัณฑ์นั้น พระรามมีลิงเป็นทหาร จะด้วยเหตุแห่งความบังเอิญ หรือเรื่องราวจะต้องถูกเข้ามาเชื่อมโยงแห่งตำนานเมืองลพบุรี ศาลพระกาฬ อันเป็นโบราณสถานที่เคารพบูชาของประชาชนชาวไทยทั่วไปแห่งนี้ ได้มีฝูงลิงอาศัยอยู่อย่างมากมาย คล้ายเป็นกำลังพลคอยเฝ้าองค์พระนารายณ์มาช้านานแล้ว เหมือนชุมชนเมืองวานรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ลิงฝูงนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นลิงเจ้าพ่อ หรือลิงศาลพระกาฬนั่นเอง
ลิงศาลพระกาฬ มี 4 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นลิงแสม CRAB-EATING MACAQUE และลิงวอก RHESUS MACAQUE ส่วนอีก 2 ชนิด ซึ่งเป็นส่วนน้อย คือ ลังกัง PIGTAILED MACAQUE ลิงเสน STUMP-TAILED MACAQUE และลิงพันธุ์ และลิงพันธุ์ผสม อาศัยปะปนกันอยู่บริเวณศาลพระกาฬ โดยยังไม่มีการสำรวจตามหลักวิชาการ แต่คาดคะเน ด้วยสาย น่าจะประมาณ 1,000 ตัว นับว่าเป็นชุมชนลิง ที่อยู่ใจกลางเมืองมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ เมื่อมีลิงมากมายขนาดนี้ ที่ไม่ยอมยายถิ่นฐานไปไหน แล้วนับวันก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณศาลพระกาฬจึงเปรียบเสมือนเขตวานรนครอันยิ่งใหญ่ มีการจัดสรรแบ่งเขนการปกครองกันตามพรรคพวกของมัน มีหัวหน้ากลุ่มบังคับบัญชาเป็นจ่าฝูงเฉกเช่นเดียวกันกับมนุษย์ มี
พี่น้องเพื่อนฝูง อยู่อย่างสมานสามัคคีกันภายในกลุ่มไม่ล่วงล้ำอาณาเขตให้เกิดเรื่องเคืองขัด กันด้วยสัญญา สัญชาตญาณ ซึ่งคนอาจไม่รู้ข้อผูกพันนี้ได้"

...