หน้าหลัก

คุณโสภิดา

กราบขอบพระคุณ

                                                                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                วันนี้  (  28 เมษายน  2560  )  เวลา  11.04 น.  ได้รับโทรศัพท์จาก     คุณโสภิดา     ทองสิน     อยู่บ้านเลขที่    5/2   ถนนเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบ พระชนม์พรรษา  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง  85000  ว่ามีความประสงค์จะบริจาคเงินเป็นค่าอาหารลิง จำนวน  1,000  บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ตามที่แนบ

 

                มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับแล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่ง  ขอบุญกุศลที่คุณได้ทำ ส่งผลดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป