หน้าหลัก

ควบคุมประชากรลิงลพบุรี

ควบคุมประชากรลิงลพบุรี

                                                                                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ได้พบเห็นประกาศจังหวัดลพบุรี  ประกาศเมื่อวันที่  19  เมษายน  2560  เรื่องควบคุมจำนวนประชากรลิงในกลุ่มตลาดมโนราห์ เขตเมืองเก่าลพบุรี  ตามโครงการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมประชากรลิง   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี  โดยจะดำเนินการภายในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม  2560  ซึ่งมีขั้นตอน  วิธีการ วันเวลาและสถานที่ดังนี้

                 วันที่  23 – 28 เมษายน  2560  ในระหว่างเวลา  07.00 – 17.00 น. ดำเนินการดักจับลิงบริเวณตลาดมโนราห์ เมื่อจับได้แล้ว จะทำการผ่าตัดทำหมันลิงเพศผู้และเพศเมีย  ถ่ายพยาธิ และรักษาโรคผิวหนังของลิง  รวมทั้งการดูแลรักษาอาการหลังผ่าตัด และจะนำไปฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก ภายใต้ความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช

 

                 รับทราบเตรียมตัวหน่อยพวกเรา เหล่าประชากรลิงลพบุรีทั้งหลายโดยเฉพาะกลุ่มตลาดมโนราห์............