หน้าหลัก

ผลการช่วยเหลือล้อต๊อก

                                                                             ผลการช่วยเหลือล้อต๊อก

                                                                                                                               

 

                                                                                                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                                                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        เมื่อวันที่  11 ก.พ.  60  เวลา  09.45 น. ได้มีคุณสมชายจากเบอร์โทร  083-1603066 โทรมาแจ้งว่า พบลิงบาดเจ็บอยู่บริเวณวังนารายณ์ ใกล้ร้านคารมาคร์ อยากให้ไปช่วยเหลือด้วย  ผมได้ประสานไปยังกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ทางไลน์ เพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ออกไปทำการช่วยเหลือลิงที่บาดเจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลิงดังกล่าวเป็นลิงเจ้าเก่าที่มีฉายาว่า  ...ล้อต๊อก...ล้อต๊อกอาศัยอยู่บริเวณนี้มานานแล้ว  เนื่องจากมีอายุมากแล้ว ตาเป็นต้อมองไม่ค่อยเห็น ทำให้ความว่องไวลดลง ประกอบกับอยู่ในชุมชนเมืองจึงถูกมอเตอร์ไซค์ซิ่งชนเอาจนบาดเจ็บเลือดออกทั้งแขนและขา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้เข้าไปช่วยเหลือและประสานนำส่งคลินิกหมอเตยเพื่อทำการรักษา ขณะนี้มีอาการดีขึ้นพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแล้ว คาดว่าจะกลับใช้ชีวิตลิงได้ตามปรกติอีกไม่นาน

                        ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอกราบขอบพระคุณทุกท่านตั้งแต่คุณสมชาย หมอเตย และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มีจิตเมตตาต่อล้อต๊อก ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล ล้อต๊อกจนปลอดภัย เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน.....สาธุ........สาธุ.......