หน้าหลัก

ลิงลพบุรีโกอินเตอร์

ลิงลพบุรีโกอินเตอร์

                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่  5  -  6  -  7  กุมภาพันธ์  2560  ที่ผ่านมา ลิงลพบุรีได้ให้การต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดีจากประเทศนิวซีแลนด์ มาถ่ายสารคดีเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของลิงลพบุรี โดยการออกไปถ่ายทำในพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี และที่อยู่อาศัยของลิงลพบุรี บริเวณโรงหนังมาลัยรามา และบริเวณโรงแรมเมืองทอง ตลอดจนได้สัมภาษณ์  คุณมนัส    วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี และพันโทวิรัตน์    ภู่เพียงใจ   กรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เพื่อทราบถึงการดำเนินชีวิตของลิงลพบุรีที่อยู่คู่กับคนในเมือง มีความเป็นอยู่อย่างอิสระมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเมืองอื่นๆ

              ลิงลพบุรีโกอินเตอร์แล้ว จะนำไปฉายที่ประเทศนอก( นิวซีแลนด์ )

และทั่วโลกแล้ว มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจะได้นำเทปที่เสร็จสมบูรณ์แล้วออกเผยแพร่ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีร่วมกัน