หน้าหลัก

พฤติกรรมของลิงลพบุรี

พฤติกรรมของลิงลพบุรี

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ลิงลพบุรีเป็นลิงป่าโดยธรรมชาติ มิได้ถูกกักขังหรือถูกควบคุมโดยใคร เป็นสัตว์สงวนตามกฎหมายไทย ที่สามารถอยู่ได้โดยอิสระ ห้ามมิให้มีใครเลี้ยงดู กักขังหน่วยเหนี่ยว ให้อยู่ในที่จำกัดแต่อย่างใด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น

 

                   ลิงลพบุรี ลิงป่ากลับเป็นลิงที่อาศัยอยู่ในเมือง อยู่ร่วมกับคนมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า ลิงกับคนมาอยู่รวมกันได้อย่างไร เริ่มต้นมาจากอะไร มีแต่ตำนานเล่าขานกันมานมนาน หลายยุคหลายสมัย ก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ ลิงลพบุรีนั้นอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกับคนมาโดยตลอด  มีพฤติกรรมเฉพาะของตนเอง นับเป็นเอกลักษณะ อย่างหนึ่งที่น่าสนใจ จนมีผู้ให้ความสนใจศึกษาเป็นอันมาก เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจน เมื่อวาน  (30 ม.ค.  60 ) มีคุณณัฐนิฐ  โทรมาหาผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจจะทำสารคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงลพบุรี  ทางมูลนิธิก็มีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่ง  มีผู้เชี่ยวชาญและรักลิงอยู่ส่วนหนึ่ง พร้อมให้ความช่วยเหลือ คนลพบุรีท่านใดที่มีความรู้ด้านนี้สนใจอยากช่วยเหลือกรุณาติดต่อทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เพื่อให้ข้อมูลและช่วยกันบันทึกพฤติกรรมของลิงลพบุรีไว้ตราบนานเท่านาน