หน้าหลัก

ผลการช่วยเหลือ

 

ผลการช่วยเหลือ

                                                                        นายจารุพงศ์  พลเดช

                                                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                ตามที่คุณพิไลลักษณ์  ฤกษ์สิริ (081-9188045 ) คนกทม. มาเที่ยวงานฤดูหนาวลพบุรี พบเห็นลิงบาดเจ็บแล้วแจ้งมายังมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแล้ว ผลการช่วยเหลือ  (14 ธ.ค. 59 ) ต้องตัดแขนออกเพื่อรักษาชีวิต และทำการรักษาแผลที่เกิดขึ้นรอบตัว  ตอนนี้อยู่ในการดูแลของสัตว์แพทย์แล้วรายละเอียดปรากฏตามภาพ

 

            ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้  บุญกุศลใดที่ทุกท่านได้สร้าง  ขอส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน