หน้าหลัก

ขอบคุณที่ช่วยเหลือ

 

 

 

ขอบคุณที่ช่วยเหลือ

                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                              วันนี้11ธ.ค. 59เวลา 11.45น.ได้รับโทรศัพท์จาก 

คุณพิไลลักษณ์     ฤกษ์สิริ ( 081-9188045)   คนกทม.มาเที่ยวงานฤดูหนาวลพบุรี พบลิงมีอาการบาดเจ็บที่แขนมีแผลถึงกระดูก พบเห็นบริเวณสะพานลอยหน้า ประตูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้ขอความช่วยเหลือมาเกรงว่าลิงจะตายเสียก่อนจึงได้ให้เบอร์ศูนย์ช่วยเหลือลิงเบอร์ 036-626088และเบอร์1362 ไปและขอให้กรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ออกไปช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง    ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอกราบขอบพระคุณ        คุณพิไลลักษณ์   ฤกษ์สิริ คนกทม.   ไว้เป็นอย่างสูงที่ได้พบเห็น และแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือลิงมายังมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีและมูลนิธิได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการช่วยเหลือลิงตัวนั้นแล้ว  ขอบพระคุณอีกครั้ง

 

ช่วยเหลือลิง เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน