หน้าหลัก

วัดสันเปาโลหอดูดาวแห่งแรกในสยาม

  • พิมพ์

วัดสันเปาโลหอดูดาวแห่งแรกในสยาม

                                              นายจารุพงศ์  พลเดช

                                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          วัดสันเปาโล อำเภอเมืองลพบุรี นับเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองลพบุรี วัดนี้ตั้งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดของบาทหลวงเยซูอิต ปัจจุบันคงเหลือเพียงผนังด้านหลัง คำว่าสันเปาโล คงเพี้ยนมาจากคำว่าเซนตปอล หรือเซ็นต์เปาโล และชาวบ้านมักเรียกว่า ตึกสันเปาหล่อ วัดนี้นอกจากเป็นที่สอนศาสนาแล้ว ยังเป็นที่พักของพวกบาทหลวงจากฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นหอดูดาวแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

 

          วัดสันเปาโล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2228  โดยที่บาทหลวงตาชาร์ดได้บันทึกว่า หลังจาก สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ได้ทอดพระเนตรจันทรุปราคาแล้วทรงสัญญาว่าจะสร้างหอดูดาวในสยาม  คาดว่าหอนี้จะแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2231 นับเป็นหอดูดาวเก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจักรสยามที่แสดงถึงการติดต่อกับสังคมโลกตะวันตกเพื่อนำเอาวิทยาการก้าวหน้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในยุคนั้น