หน้าหลัก

มีคนร้องเรียน

  • พิมพ์

ตามที่มีคนร้องเรียน ว่าที่ให้อาหารลิง ข้างมาลัยราม่า เหม็นและขาดน้ำนั้น ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการแก้ไขจนใช้การได้แล้ว

ดังภาพ...